Home >> 2019 VoI.10 No.1 issue list
[Zening CHEN1,2, Liang ZHANG3, Jingsong SHI4, Yezhong TANG1, Yuhong GUO5, Zhaobin SONG2 and Li DING1*]
2019 1 [Abstract] (3512) [ PDF:5000KB](1399) [Export Citations]
[Jianfang GAO1*, Yin YIN1, Yanfu QU2, Jin WANG2, Longhui LIN1, Hongliang LU1 and Xiang JI2]
2019 1 [Abstract] (1247) [ PDF:1406KB](682) [Export Citations]
[Mengchao FANG1, Xiaming ZHU1, Yu DU2, Lin ZHANG1 and Longhui LIN1*]
2019 1 [Abstract] (1337) [ PDF:1218KB](643) [Export Citations]
[Shengnan YANG1,2, Jianping JIANG1, Zhenhua LUO3, Xin YANG1, Xiaoyi WANG1, Wenbo LIAO2 and Junhua HU1*]
2019 1 [Abstract] (2248) [ PDF:4055KB](619) [Export Citations]
[Yun WANG1*#, Jiayu LAN1,2#, Hongping ZHOU1, Lei GUAN1, Yudi WANG1, Yongshun HAN3, Jiapeng QU4,5, Syed Asifullah SHAH6 and Yaping KONG1]
2019 1 [Abstract] (1231) [ PDF:1012KB](586) [Export Citations]